Kurzy

AM, A2, A, B, T, C, CE

Kurzy zahajujeme priebežne podľa záujmu zo strany žiadateľov.

Prihlásiť sa môžete

osobne, telefonicky, e-mailom

 

O nás

 

Autoškola bola zaregistrovaná v roku 1996,   čím  sa  zaraďuje  medzi  najdlhšie  pôsobiace autoškoly v meste Trnava. Individuálnym a serióznym prístupom ku každému uchádzačovi o vodičské oprávnenie sme dosiahli, že do dnešnej doby u  nás  úspešne  absolvovalo  výcvik na získanie vodičských oprávnení jednotlivých skupín približne 10 tisíc klientov.

 

 

Ponúkame:

  • vodičské oprávnenie na skupiny AM, A2, A, B, C, CE, T
  • kondičné jazdy
  • doškoľovacie kurzy
  • osobitný výcvik
  • školenie vodičov KKV

 

výcvik vodičov pre skupiny:

______________________________

 

AM -  motocykel s objemom motora do 50 cm3, vek min. 15 rokov

 

A2 -  motocykel s výkonom motora do 35 kW, vek min. 18 rokov

 

A -  motocykel  s výkonom motora nad 35 kW, vek min. 24 rokov

 

B -   osobný automobil, vek od   17 rokov

 

T -   traktor, vek  od 17 rokov

 

C -   nákladný  automobil,  vek min. 21  rokov

 

CE -  príves  za  nákladný  automobil

 

 

Kurzy zahajujeme priebežne podľa záujmu zo strany žiadateľov.

Praktické jazdy sa vykonávajú po dohovore žiadateľa s inštruktorom priebežne počas celého pracovného týždňa, ako i počas víkendov.

 

Výcvik  vodičov možno ukončiť na príslušné vodičské oprávnenia po absolvovaní predpísaného počtu výučby teórie a praktického výcviku, najneskoršie však do 1 kalendárneho roka od začatia výcviku.